Tìm kiếm

Loading...

Tuesday, April 22, 2014

Phím tắt trong Editable Poly

Phím tắt trong Editable Poly

20/04/2014 Bạn Nguyen Tran trên cộng đồng VietCG https://www.facebook.com/groups/vietcg/ có hỏi: &qu... Read more »

Tuesday, January 21, 2014

Making of Evermotion Scandinavian Interior

Making of Evermotion Scandinavian Interior

Piotr Mróz từ Evermotion chia sẻ cách dựng nội thất Scandinavian trong  Archinteriors 30  sử dụng... Read more »

Sunday, January 19, 2014

Archmodels 134 Making of

Archmodels 134 Making of

Evermotion Team chia sẻ một hướng dẫn tuyệt vời trong loạt bài Evermotion Tip of the Week. Xem ... Read more »

Saturday, January 18, 2014

Download 3D Model Bed

Download 3D Model Bed

Studio có trụ sở tại Đà Nẵng, Việt Nam: REI chia sẻ mẫu của giường ngủ ( với một số vải mô ... Read more »

Thursday, November 21, 2013

no image

[Kiến thức] Bố cục nguyên tắc vàng

Nhiều người vẫn hay nói rằng không có nguyên tắc nào tạo nên bức ảnh đẹp, chỉ có những bức ảnh đẹp mà thôi. Vâng, nhưng, ở những bức ảnh đẹ... Read more »

Wednesday, October 30, 2013

[VIETCG ONLINE] Chuyển ảnh hoa văn sang dạng khối (Photoshop to Max)

[VIETCG ONLINE] Chuyển ảnh hoa văn sang dạng khối (Photoshop to Max)

Trong quá trình giảng dạy có khá nhiều bạn học viên và các member diễn đàn có hỏi tôi về cách chu... Read more »

Monday, September 9, 2013

Các thủ thuật làm giảm thời gian render

Các thủ thuật làm giảm thời gian render

REMY xin gửi đến các bạn một bài khá dài chỉ những thủ thuật để giảm thời gian render. Bài viết n... Read more »

Friday, August 16, 2013

Tạo cảnh tầu du lịch lướt trên mặt biển

Tạo cảnh tầu du lịch lướt trên mặt biển

Tạo cảnh tầu du lịch lướt trên mặt biển I. Chuẩn bị: 1. Mô hình một chiếc tầu, thuyền hoặc ... Read more »

Saturday, August 3, 2013

[VietCG online] VrayBatchRender, Vray Frame Buffer & VRay Elements

[VietCG online] VrayBatchRender, Vray Frame Buffer & VRay Elements

Trong quá trình giảng dạy có khá nhiều bạn học viên và các member diễn đàn có hỏi tôi về VFB. Mộ... Read more »
 
© 2011 Chuyên trang học 3D trực tuyến hàng đầu Việt Nam
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top