Nội dung được xây dựng và phát triển bởi VietCG Team - www.vietcg.com

Tuesday, August 14, 2012


Giáo trình 3dsmax ĐH Khoa Học Tự Nhiên


3d max cơ bản (7.3MB) .pdf


3d max nâng cao và chuyên sâu (4.2MB).pdf

Nguồn : Sưu tầm


hoc3d.vn