Tuesday, August 14, 2012

TÀI LIỆU HỌC 3DS MAX CƠ BẢN

tài liệu học 3ds max cơ bản | tài liệu 3ds max cơ bản | tài liệu 3ds max | giáo trình 3ds max cơ bản | giáo trình 3ds maxGiáo trình 3dsmax ĐH Khoa Học Tự Nhiên
3d max cơ bản (7.3MB) .pdf
3d max nâng cao và chuyên sâu (4.2MB).pdf

Nguồn : Sưu tầm
hoc3d.vn
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

 
© 2011 Chuyên trang học 3D trực tuyến hàng đầu Việt Nam
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top