Posts

Showing posts from September, 2012

TẤT TẦN TẬT VỀ THÔNG SỐ VRAY PHYSICAL CAMERA

Các trang download texture miễn phí

[Video học 3ds max - HD] Cách dựng đàn ghita điện (P1-2)

[Video học 3ds max] Thiết lập ánh sáng trong phòng khách

Image of the Week : White Pavilion

CÁCH TẠO ĐÈN NEON TRONG 3DS MAX