Blender là gì?

* Blender là gì?
Blender là phần mềm đồ họa 3D miễn phí.
* Với Blender bạn có thể làm gì?

- Modeling

- Sculting

- UV unwrapping

- Texturing

- Shading

- Rigging

- Water simulations

- Skinning

- Animating

- Rendering

- Physics and Particles

- Realtime 3D/Game Creation

- Non-linear editing

- Imaging and Compositing


(còn trông đợi điều gì ở phần mềm đầy đủ tính năng + miễn phí như vậy nữa nhỉ?)

* Hệ điều hành?

- Linux

- Mac OS X

- Microsoft Windows

* Ngôn ngữ lập trình: Python

* Download: (dung lương ~ 20 Mb, có phần mềm 3D nào nhẹ như vậy không?)

- Phiên bản cài đặt đầy đủ (phải cài Python trước): Blender 2.49b

http://www.blender.org/download/get-blender/

- Các bản phát triển (cập nhật từng ngày):

http://www.graphicall.org/builds/

* Yều cầu về cấu hình máy tính (super nhẹ luôn):

- CPU: 300 MHz

- Bộ nhớ: 128 MB

- Đồ họa: OpenGL graphics card with 16 MB RAM

- Hiển thị: 1024 x 768 px display with 16 bit color

- Chuột 3 nút

-> tất nhiên cấu hình càng cao thì càng tốt ^^
* Tác phẩm với Blender?
Xem thêm tại đây:

Popular Posts