[Video học 3D] Cách model chi tiết và dán nhãn chai clear

học 3d | học 3dsmax | video học 3d | đào tạo 3d
Video học 3D : Cách model chi tiết và dán nhãn chai clear


Phần 1 : tạo dángPhần 2 : trải uv và áp textureCảm ơn bạn Võ Quang Vinh vì những video rất bổ ích này

Popular Posts