TẠO NGỌN NẾN SIÊU ĐƠN GIẢN VỚI 2 BƯỚC

tạo ngọn nến trong 3ds max | hướng dẫn tạo ngọn nến trong 3ds max | ánh sáng ngọn nến trong 3ds max


Bước 1

Vào Create / Helpers / Atmospheric Apparatus / Và tạo ra khối Sphere Gizmo (Kiểm chọn Hemi sphere) để lấy một nửa thôi, rồi Scal theo trục Z cho giống ngọn lửa

tạo ngọn nến trong 3ds max | hướng dẫn tạo ngọn nến trong 3ds max | ánh sáng ngọn nến trong 3ds max


Bước 2 
Bạn Add thêm Fire Effect cho nó trong bảng Addmoresphere & Effects
Và setting cho nó

tạo ngọn nến trong 3ds max | hướng dẫn tạo ngọn nến trong 3ds max | ánh sáng ngọn nến trong 3ds max


Và kết quả 
ảnh này mình để mặc định không setting cho Fire Effect


Chúc bạn thành công

-Nguồn:3dviz-


Popular Posts