Posts

Showing posts from October, 2012

[Thủ thuật]Cách tắt máy đơn giản khi render xong

[Thủ thuật] Tính toán và sử dụng kết quả trực tiếp cho một thông số

[Thủ thuật]Reset giá trị về 0 hoặc nhỏ nhất bằng một click chuột

[Cơ bản] Cách Save, merger file bảo lưu textures trong 3dsmax.

[Kiến thức] Nguyên lý khử răng cưa trong đồ họa P2

[Models] Cây mít

[Models]Bánh mỳ nóng, gánh hàng hoa

[Kiến thức] Nguyên lý khử răng cưa trong đồ họa P1

DỰNG HÌNH VỚI POLYGON - PHẦN 3

[Thảo luận]VRay Setting - Bản chất khoa học của các thông số