[Cơ bản] Cách Save, merger file bảo lưu textures trong 3dsmax.

 
Dành cho cơ bản. Thường khi các bạn merger thư viện models hay bị mất textures, sai đường dẫn, khi save file sang máy khác làm bị mất đường dẫn vật liệu ... Video này sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để khắc phục việc này. Chúc các bạn sức khỏe và thành công !
1 cách merger
2 cách save scene

Lê Anh Tuấn - VietCG Team

Popular Posts