[Thủ thuật]Reset giá trị về 0 hoặc nhỏ nhất bằng một click chuột

Xin cám ơn tác giả: Nguyễn Hữu Hồng - Hồng Xù 3dviz đã chia sẻ bài viết !
Mô tả
Trong 3ds max có thể reset giá trị của một thông số về 0 (hoặc giá trị nhỏ nhất của một số thông số) bằng cách chỉ chuột vào spinner và ấn chuột phải
Cách làm
như mô tả ở dưới

Click the image to open in full size.

Popular Posts