[VietCG Team online] Gợi ý thể hiện con đường sau mưa với VrayBlend


Trả lời bạn Truong Xuan Tran trên facebook cộng đồng VietCG: http://www.facebook.com/groups/vietcg
Bạn có thể làm con đường sau mưa với vật liệu VRayBlend trong bài giảng này. Đây là 1 trích đoạn bài giảng về vật liệu VRay mở rộng trong khóa học nâng cao kĩ năng sử dụng VRay của VietCG Team.
Vẫn còn nhiều phương pháp khác để thể hiện mặt đường bị ướt nhưng đây là 1 trong những phương pháp đơn giản nhất và có thể áp dụng được cho nhiều loại vật liệu khác.
Hi vọng các bạn có sự sáng tạo cao trong ứng dụng, chúc thành công !

Lê Anh Tuấn - VietCG Team

Popular Posts