Posts

Showing posts from November, 2012

[Hỏi đáp] 3DSMAX lỗi khi khởi động

[Video]Hướng dẫn học VRay, render VRay nội thất

[Cuộc thi] Sáng tạo mẫu thang

[Video]Hướng dẫn chiếu sáng HDRI và plugin

[Video] Thiết lập ánh sáng trong nội thất với VRay I01

[Video] Thiết lập ánh sáng trong nội thất với VRay P04

[Hỏi đáp] Lỗi monitor.exe khi cài đặt 3dsmax

[VIetCGTeam] Hợp tác thiết kế và diễn họa 3D