[Cơ bản] Dựng hình chiếc cốc Nescafe


Đây là 1 bài tập đơn giản nhưng khá quan trọng và rất tổng hợp dành cho các bạn làm quen với phương pháp dựng hình Polygon
Giảng viên Lê Anh Tuấn - VietCG Team

Popular Posts