[Vray Render] Swedish Style and the making of – Nguyễn Hải Đăng

Tác phẩm: Swedish Style
Tác giả: Nguyễn Hải Đăng
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Chào mọi người . Mình vừa hoàn thành một cảnh nội thất trong thời gian ngắn .
1- Mô hình hóa : với sence này chắc chẳng có j để nói nên xin phép vào thằng các bước sau luôn .
2- Ánh sáng : Trong sence này mình thiết lập ánh sang với vray sun , vray sky , vray light and vray ies . và sau đây là test image cho cảnh này
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
http://i1187.photobucket.com/albums/…281190/2-5.png
Tham số Vray sun
Click the image to open in full size.
Tham số vray sky
Click the image to open in full size.
Tham số vray light
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Tham số vray ies
Click the image to open in full size.
Tham số vray phisycal camera
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Môi trường và phản xạ
Click the image to open in full size.
Gamma and Lut
Click the image to open in full size.
3 – vật liệu
+Sofa
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
+ArmChair
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
+Door
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
+Floor
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
+Gold
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
+Inox
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
+Plastic
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
+Black plastic shark
Click the image to open in full size.
4 – Seting
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
5-Phần Hậu kì mỗi người một cảm nhận nên cái này các bạn hãy tiếp tục nhé
Coi như phần tut đã hoàn thiện , Hy vọng nó sẽ bổ ích cho mọi người . Best Regards !
Click the image to open in full size.

Popular Posts