Sunday, June 2, 2013

Tạo HDRI trong 3DSMAX
Tác giả KTS Trần Bá Thông