VRay 3.0 các thông tin mới P1

THÔNG TIN ĐẦU TIÊN:

Lực cải thiện tốc độ xử lý của BRUTE FORCE
Sự phát triển của V-Ray đã được bắt đầu hơn mười năm trước đây, phương pháp Brute Force (thuật toán số dương) nói chung quá chậm để tính toán. Phương pháp nội suy nhanh như Irradiance Map và bản đồ Light Cache được phát triển, và kết quả là V-Ray chưa bao giờ đặc biệt là tối ưu hóa cho Brute Force. Các phương tính toán ưu tiên cũng có tác dụng phụ trong việc thể hiện chi tiết của vật thể và dễ bị nhấp nháy khi làm phim.
Và với phần cứng hiện nay cộng với tiến bộ trong các thuật toán, brute force bây giờ là một lựa chọn khả thi hơn. Chaos Group đã dành thời gian tối ưu hóa Brute Force ở phiên bản này bằng cách thêm hỗ trợ cho các Embree raycaster (có sẵn khi vẽ trên bộ xử lý Intel).
Đây vẫn là một dự án cần phát triển liên tục, nhưng kết quả đem lại đã cho thấy Brute Force được cải thiện tốc độ đáng kể. Khung cảnh lớp học dưới đây mất 15m44s trong V-Ray 2.4, và 5m55s trong các phiên bản beta 3.0 sử dụng Embree. NÓ NHANH GẤP 2.66 LẦN !

NGUỒN: VRAY.INFO
LÊ ANH TUẤN - VIETCG TEAM


Popular Posts