Vray 3.0 CÁC THÔNG TIN MỚI P2

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG


SAU KHI SỬ DỤNG

Một vấn đề khác với việc dò tìm bằng thuật toán Brute Force là sự xuất hiện của nhiễu (noise) dạng "đom đóm" do tràn bộ nhớ. Vấn đề này thường xảy ra trên các bề mặt phản xạ mờ hoặc các vật liệu trong mờ (tranluscen) rất khó để làm sạch và thường khó biết nguyên nhân chính xác do vật liệu nào làm tràn bộ nhớ. V-Ray 3.0 cung cấp thêm một tham số sẽ làm giảm vấn đề này một cách đáng kể. Các tùy chọn tương tự như "clamp ouput" tùy chọn cũng là 1 cách khử noise kiểu này nhưng được thực hiện đối với từng tia, chứ không phải là một mẫu hình ảnh. Ở đây nó chỉ áp dụng cho các tia thứ cấp (secondary rays), vì vậy thông tin từ tia chính (primary) được bảo tồn. Mặc dù nó không phải là kiểu tính vật lý chính xác và có thể loại bỏ một số lỗi ánh sáng từ khung cảnh gốc nhưng nó có thể tạo ra một hình ảnh sạch sẽ nhanh hơn rất nhiều.

LÊ ANH TUẤN - VIETCG TEAM
vrayinfo

Popular Posts