[VietCG online] VrayBatchRender, Vray Frame Buffer & VRay Elements


Trong quá trình giảng dạy có khá nhiều bạn học viên và các member diễn đàn có hỏi tôi về VFB. Một trong những vấn đề này là sử dụng Batch render với VFB đầy đủ elements. Chúng tôi chia sẻ với các bạn phương pháp này và hi vọng nó có ích với các bạn trọng quá trình làm việc với VRay. Chúc các bạn sức khỏe và thành công !

Popular Posts