VẬT LIỆU V-RAY DIRT - CÁC VÍ DỤ VỀ HIỆU ỨNG DIRT
Các bạn đã làm quen với V-Ray chắc hẳn không còn xa lạ gì với với hiệu ứng vật liệu V-Ray Dirt. Những ví dụ và minh họa sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các thông số Dirt.

Thông số này quy định lượng bề mặt (theo đơn vị) mà hiệu ứngVray Dirt được tạo ra. Ghi chú '' cả hai chi tiết trong ví dụ hoàn toàn không tiếp xúc với bất kỳ chi tiết khác ở bề mặt top và do đó không có hiệu ứng Dirt xảy ra ở đây ''

Ví dụ 2: THÔNG SỐ DISTRIBUTION
Sự phân phối các tia trục (X,Y,Z) Các tia phân phối cách đều nhau Distribution = 0.0
Sự phân phối các tia trục (X,Y,Z) Các tia phân phối dưới các góc khác nhau Distribution > 0.0

Ví dụ 3: THÔNG SỐ FALLOFF


Ví dụ 5: IGNORE FOR GI / CONSIDER SAME OBJECT ONLY


Từ trái qua phải: 1- Ignore for GI = on . 2- Ignore for GI = off . 3- Consider same object only = on

Ví dụ 6: TEXMAP RADIUS  / INVERT NORMAL


Thông số  Invert normal  sẽ thay đổi hướng của các tia tracing. Khi thông số này ở giá trị Off, các tia được lấy vết bên ngoài bề mặt, và ngược lại khi thông số này ở giá trị On , các tia được lấy vết bên trong bề mặt vật liệu.
Ví dụ 7:  BIASES
nguồn :  V-Ray info

V-Ray ChaosGroup

Popular Posts